• Во фазата на умерена деменција, разликите поврзани со основните болести почнуваат да бледнеат.

• Луѓето имаат сериозни проблеми со помнењето и лошо расудуваат. Тие можат да бидат дезориентирани во однос на времето или местото. Тие, исто така, може да имаат потешкотии да се сетат на лични информации како што се нивната адреса или телефонски број.

• Во оваа фаза, на луѓето веројатно ќе им треба помош со основните секојдневни задачи како што се облекување, бањање, дотерување и лична хигиена, а особено со посложени задачи како што се подготвување оброци, земање лекови и вршење на слободни активности.

• Од перспектива на дијагнозата, фокусот е на нарушените активности во секојдневниот живот. Заради зачувување на квалитетот на животот и самодовербата, од клучно значење е луѓето со блага и умерена деменција сè уште да можат да отпочнуваат и извршуваат многу задачи. Често, извршувањето на активностите може да е подобро зачувано отколку способноста за нивно отпочнување.

• Промените во однесувањето стануваат почести вклучувајќи апатија, возбуда, илузии и халуцинации.

• Во фаза на умерена деменција, претходниот начин на живот повеќе не може да се одржува. Лицето треба да се откаже од работата, има промена на улогата во и надвор од семејството, социјалната мрежа се намалува, активностите надвор од домот (клубови, волонтерска работа итн.) се намалени, луѓето имаат потреба од поддршка со секојдневните активности како што е купувањето, одржување на рутините во домаќинството, семејни собири, патувања итн.