Визија

Визијата на Здружение на граѓани Институт за Алцхајмерова болест и Невронаука Скопје е: подобрување, развој и унапредување на грижата за болните од Алцхајмерова болест, други деменции и невродегенеративни болести.