Кога првите знаци што се појавиле го засегаат движењето, најчесто се утврдува дека се работи за Паркинсонова болест. Како што се развива Паркинсоновата болест, кај повеќето луѓе ќе се јави деменција. Кога првите знаци што се појавиле ги засегаат спознајните способности, се утврдува дека постои деменција со Левиеви тела.