• Линијата на поделба помеѓу MCI или MBI и блага деменција е влијанието на промените врз секојдневниот живот и активностите на поединецот.

• Функционалниот пад покажува посебна хиерархија, при што инструменталните (покомплексни) активности како што се готвењето, купувањето и управувањето со лекови стануваат малку ограничени, додека основните активности вклучувајќи лична хигиена, облекување и јадење обично се засегнати во фазата на умерена деменција.

• Специфичните карактеристики на блага деменција зависат од основната болест.