• Покрај опаѓањето на познанието и однесувањето, физичкото функционирање се влошува. Циклусот на сон-будност може да биде нарушен. Луѓето може да развијат тешкотии при јадење и голтање, може да се појави неможност за контрола на движењата на мочниот меур и дебелото црево. Луѓето често развиваат проблеми со одење и доживуваат падови. Може да се појават напади. Луѓето развиваат зголемена подложност за инфекции како пневмонија, која е најчеста причина за смрт кај лицата со деменција.

• Во доцната фаза на деменција, на повеќето поединци им е потребна помош со полно работно време и честопати треба да бидат примени во домови за стари лица.

• Негувателите, како и професионалците треба да бидат свесни дека луѓето со тешка деменција сè уште можат да искусат позитивни емоции (утеха, допир, глас).